Vedenie školy

poverená riadením MŠ: Eva Porvazníková

vedúca ŠJ: Janka Čičková

 

Pedagogickí zamestnanci:


Jana Bernátová                 - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Soňa Bielčiková                 - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 5)
Helena Blažeková             - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Zdenka Blažeková            - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Jarmila Čestická               - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 6)
                                             - koordinátor projektu Environmentálna výchova "Malí bádatelia"
Anna Ďurinová                 - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Anna Filová                       - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 7)
Bc. Stanislava Fojtíková - samostatný PZ - učiteľ MŠ
                                             - koordinátor projektu "Školská preventívna stratégia"
Eva Fulierová                    - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Mária Giertlová                - PZ s prvou atestáciou - učiteľ MŠ
Anna Holubčíková           - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č.2)
Stanislava Holubčíková  - samostatný PZ - učiteľ MŠ
                                             - koordinátor projektu propagácia zdravého životného štýlu a podpory
                                                zdravia "Múdro, zdravo s úsmevom a hravo"
Adriana Hrubá                 - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 9)
Andrea Husárová            - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Renáta Jančíková            - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 8)
Eva Kavalerová                - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 4)
                                            - vedúci Metodického združenia
Bc. Lucia Konečná          - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 11)
Anna Pavelková               - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 3)
Eva Porvazníková            - PZ s prvou atestáciou - vedúci PZ - poverená riadením MŠ
Zuzana Stopková              - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 1)
                                             - koordinátor projektu IKT "Zábava s PC"
Alžbeta Štefanková          - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 10)
                                             - koordinátor projektu dopravná výchova "CESTA A JA"
Jarmila Zimková              - samostatný PZ - učiteľ MŠ

 

Prevádzkoví zamestnanci:  

Helena Kyjanicová           - účtovníčka
Mária Kobolková              - upratovačka
Daniela Masláková          - upratovačka
Mária Sojčáková               - upratovačka
Veronika Šteinigerová     - upratovačka
Anna Hrtusová                  - administr. zam.


Zamestnanci školskej jedálne:

Janka Čičková                  - vedúca ŠJ
Anna Hažíková                - pomocná kuchárka
Irena Chrenščová            - kuchárka
Monika Ježiková             - pomocná kuchárka      
Viera Straňavová            - samostatný kuchár

 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.