Vedenie školy

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Eva Porvazníková

vedúca ŠJ: Janka Čičková

 

Pedagogickí zamestnanci:

Jana Bernátová               - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Soňa Bielčiková               - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Helena Blažeková           - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Zdenka Blažeková           - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 5)
Jarmila Čestická              - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 2)
                                            - koordinátor projektu Environmentálna výchova "Malí bádatelia"
Anna Ďurinová                - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 11)
Terézia Ďurkáčová          - začínajúci PZ - učiteľ MŠ
Anna Filová                      - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 6)
Bc. Stanislava Fojtíková - samostatný PZ - učiteľ MŠ
                                            - koordinátor projektu "Školská preventívna stratégia"
Eva Fulierová                   - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 9)
Adriana Hrubá                  - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 8)
Andrea Husárová             - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 7)
                                             - koordinátor projektu propagácia zdravého životného štýlu a podpory
                                               zdravia "Múdro, zdravo s úsmevom a hravo"
Ingrida Ivanyiová             - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Renáta Jančíková             - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Eva Kavalerová                 - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 10)
                                             - vedúci Metodického združenia
Bc. Lucia Konečná           - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 1)
Eva Porvazníková            - PZ s prvou atestáciou - vedúci PZ - zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
Zuzana Stopková             - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 3)
                                            - koordinátor projektu IKT "Zábava s PC"
Milada Strýčková            - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Alžbeta Štefanková         - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 4)
                                            - koordinátor projektu dopravná výchova "CESTA A JA"
Mgr. Zuzana Tomaľová  - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Lenka Zimková                - začínajúci PZ - učiteľ MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:  


Helena Kyjanicová           - účtovníčka
Anna Hrtusová                  - administr. zam.
Mária Kobolková              - upratovačka
Daniela Masláková          - upratovačka
Mária Sojčáková               - upratovačka
Veronika Šteinigerová     - upratovačka

 


Zamestnanci školskej jedálne:

Janka Čičková                  - vedúca ŠJ
Anna Hažíková                - pomocná kuchárka
Irena Chrenščová            - kuchárka
Monika Ježiková             - pomocná kuchárka      
Viera Straňavová            - samostatný kuchár

 


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Január 2020 sa bude vyberať:

Pondelok - 13.01.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Utorok - 14.01.2020
od 7.00 h. do 13.00 h.

Streda - 15.01.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Piatok - 17.01.2020
od 7.00 h. do 12.00 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.