Vedenie školy

poverená riadením MŠ: Eva Porvazníková

vedúca ŠJ: Janka Čičková

 

Pedagogickí zamestnanci:

Jana Bernátová               - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Soňa Bielčiková               - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Helena Blažeková           - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Zdenka Blažeková           - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 5)
Jarmila Čestická              - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 2)
                                            - koordinátor projektu Environmentálna výchova "Malí bádatelia"
Anna Ďurinov                  - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 11)
Terézia Ďurkáčová          - začínajúci PZ - učiteľ MŠ
Anna Filová                      - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 6)
Bc. Stanislava Fojtíková - samostatný PZ - učiteľ MŠ
                                            - koordinátor projektu "Školská preventívna stratégia"
Eva Fulierová                   - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 9)
Stanislava Holubčíková  - samostatný PZ - učiteľ MŠ
                                             - koordinátor projektu propagácia zdravého životného štýlu a podpory
                                               zdravia "Múdro, zdravo s úsmevom a hravo"
Adriana Hrubá                  - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 8)
Andrea Husárová             - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 7)
Ingrida Iványiová               - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Renáta Jančíková             - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Eva Kavalerová                 - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 10)
                                             - vedúci Metodického združenia
Bc. Lucia Konečná           - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 1)
Anna Pavelková               - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Eva Porvazníková            - PZ s prvou atestáciou - vedúci PZ - poverená riadením MŠ
Zuzana Stopková             - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 3)
                                            - koordinátor projektu IKT "Zábava s PC"
Alžbeta Štefanková         - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 4)
                                            - koordinátor projektu dopravná výchova "CESTA A JA"
Mgr. Zuzana Tomaľová  - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Lenka Zimková                - začínajúci PZ - učiteľ MŠ

 

Prevádzkoví zamestnanci:  

Helena Kyjanicová           - účtovníčka
Mária Kobolková              - upratovačka
Daniela Masláková          - upratovačka
Mária Sojčáková               - upratovačka
Veronika Šteinigerová     - upratovačka
Anna Hrtusová                  - administr. zam.


Zamestnanci školskej jedálne:

Janka Čičková                  - vedúca ŠJ
Anna Hažíková                - pomocná kuchárka
Irena Chrenščová            - kuchárka
Monika Ježiková             - pomocná kuchárka      
Viera Straňavová            - samostatný kuchár

 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac September 2019 sa bude vyberať:

Pondelok 09.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Utorok 10.09.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda 11.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné, aby tak urobili v uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.