Vedenie školy

riaditeľka MŠ: Mária Giertlová

zástupkyňa MŠ: Eva Porvazníková

vedúca ŠJ: Janka Čičková

 

Pedagogickí zamestnanci:


Jana Bernátová                 - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Soňa Bielčiková                 - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 5)
Helena Blažeková             - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Zdenka Blažeková            - samostatný PZ - učiteľ špecialista
Jarmila Čestická               - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 6)
                                             - koordinátor projektu Environmentálna výchova "Malí bádatelia"
Anna Ďurinová                 - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Anna Filová                       - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 7)
Bc. Stanislava Fojtíková - samostatný - učiteľ špecialista
                                             - koordinátor projektu "Školská preventívna stratégia"
Eva Fulierová                    - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Mária Giertlová                - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - vedúci PZ - riaditeľ MŠ
Anna Holubčíková           - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č.2)
Stanislava Holubčíková  - samostatný PZ - učiteľ špecialista
                                             - koordinátor projektu propagácia zdravého životného štýlu a podpory
                                                zdravia "Múdro, zdravo s úsmevom a hravo"
Adriana Hrubá                 - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 9)
Andrea Husárová            - začínajúci PZ - učiteľ MŠ
Renáta Jančíková            - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 8)
Eva Kavalerová                - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 4)
                                            - vedúci Metodického združenia
Bc. Lucia Konečná          - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 11)
Anna Pavelková               - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 3)
Eva Porvazníková            - PZ s prvou atestáciou - vedúci PZ - zástupca riaditeľa
Zuzana Stopková              - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 1)
                                             - koordinátor projektu IKT "Zábava s PC"
Mgr. Andrea Škerková    - PZ s prvou atestáciou - učiteľ MŠ
Alžbeta Štefanková          - PZ s prvou atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 10)
                                             - koordinátor projektu dopravná výchova "CESTA A JA"
Jarmila Zimková              - samostatný PZ - učiteľ MŠ

 

Prevádzkoví zamestnanci:  

Emil Stuchlý                      - školník
Helena Kyjanicová           - účtovníčka
Miroslava Jozeková         - upratovačka
Mária Kobolková              - upratovačka
Daniela Masláková          - upratovačka
Mária Sojčáková               - upratovačka
Veronika Šteinigerová     - upratovačka

Zamestnanci školskej jedálne:

Janka Čičková                  - vedúca ŠJ
Anna Hažíková                - pomocná kuchárka
Irena Chrenščová            - kuchárka
Monika Ježiková             - pomocná kuchárka      
Viera Straňavová            - samostatný kuchár


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac NOVEMBER 2018 sa bude vyberať:


Pondelok - 12.11.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 13.11.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 14.11.2018
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 15.11.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 16.11.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.


Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.