Vedenie školy

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Eva Porvazníková

vedúca ŠJ: Janka Čičková

 

Pedagogickí zamestnanci:

Soňa Bielčiková                       - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Helena Blažeková                   - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Zdenka Blažeková                   - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 5)
Jarmila Čestická                      - PZ s 1. atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 2)
                                                    - koordinátor projektu Environmentálna výchova "Malí bádatelia"
Anna Ďurinová                        - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 11)
Terézia Ďurkáčová                  - začínajúci PZ - učiteľ MŠ
Anna Filová                              - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 6)
Mgr. Stanislava Fojtíková     - samostatný PZ - učiteľ MŠ
                                                    - koordinátor projektu "Školská preventívna stratégia"
Eva Fulierová                           - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 9)
Adriana Hrubá                         - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 8)
Andrea Husárová                     - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 7)
                                                     - koordinátor projektu propagácia zdravého životného štýlu
                                                       a podpory zdravia "Múdro, zdravo s úsmevom a hravo"
Ingrida Ivanyiová                     - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Renáta Jančíková                     - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Eva Kavalerová                         - PZ s 1. atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 10)
                                                     - vedúci Metodického združenia
Bc. Lucia Konečná                   - samostatný PZ - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 1)
Eva Porvazníková                    - PZ s 1. atestáciou - vedúci PZ - zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
Zuzana Stopková                     - PZ s 1. atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 3)
                                                    - koordinátor projektu IKT "Zábava s PC"
Milada Strýčková                    - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Alžbeta Štefanková                 - PZ s 1. atestáciou - učiteľ špecialista - triedny učiteľ (trieda č. 4)
                                                    - koordinátor projektu dopravná výchova "CESTA A JA"
Mgr. Zuzana Tomaľová          - samostatný PZ - učiteľ MŠ
Lenka Zimková                        - začínajúci PZ - učiteľ MŠ

Prevádzkoví zamestnanci:  

Mária Kobolková              - upratovačka
Daniela Masláková          - upratovačka
Mária Sojčáková               - upratovačka
Veronika Šteinigerová     - upratovačka


Zamestnanci školskej jedálne:

Janka Čičková                  - vedúca ŠJ
Anna Hažíková                - pomocná kuchárka
Irena Chrenščová            - kuchárka
Monika Ježiková             - pomocná kuchárka      
Viera Straňavová            - samostatný kuchár


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Júl 2020 sa bude vyberať:

 

Streda - 24.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Štvrtok - 25.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Piatok - 26.06.2020

od 7.00 h. do 12.00 h.

 

 

Preplatky predškolákom sa budú vracať

v septembri.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.