Zverejňovanie objednávok, faktúr MŠ 2018

Objednávky MŠ 2018

Objednávky 2018.pdf (44,9 kB)

Zmluvy MŠ 2018

Zmluva o dielo č. 2018-GDPR7088.pdf (776,5 kB)

Faktúry MŠ 2018

Faktúry MŠ 01-2018.pdf (22,2 kB)

Faktúry MŠ 02-2018.pdf (23,2 kB)

Faktúry MŠ 03-2018.pdf (27,4 kB)

Faktúry MŠ 04-2018.pdf (26,7 kB)

Faktúry MŠ 05-2018.pdf (27,7 kB)

Faktúry MŠ 06-2018.pdf (26 kB)

Faktúry MŠ 07-2018.pdf (26,2 kB)

Faktúry MŠ 08-2018.pdf (23,2 kB)

Faktúry MŠ 09-2018.pdf (28,4 kB)

Faktúry MŠ 10-2018.pdf (28,6 kB)

Faktúry MŠ 11-2018.pdf (28,1 kB)

Faktúry MŠ 12-2018.pdf (29,8 kB)

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2018

Faktúry ŠJ 2018

Faktúry ŠJ 01-2018.pdf (25,7 kB)

Faktúry ŠJ 02-2018.pdf (25,7 kB)

Faktúry ŠJ 03-2018.pdf (26,6 kB)

Faktúry ŠJ 04-2018.pdf (25,4 kB)

Faktúry ŠJ 05-2018.pdf (26 kB)

Faktúry ŠJ 06-2018.pdf (24,8 kB)

Faktúry ŠJ 07-2018.pdf (21,8 kB)

Faktúry ŠJ 08-2018.pdf (20,9 kB)

Faktúry ŠJ 09-2018.pdf (25,6 kB)

Faktúry ŠJ 10-2018.pdf (26,5 kB)

Faktúry ŠJ 11-2018.pdf (25,9 kB)

Faktúry ŠJ 12-2018.pdf (24,5 kB)

Zverejňovanie objednávok, faktúr MŠ 2017

Objednávky MŠ 2017

Objednávky MŠ 2017.pdf (45 kB)

Faktúry MŠ 2017

Faktúry MŠ 01-2017.pdf (22,6 kB)

Faktúry MŠ 02-2017.pdf (26,9 kB)

Faktúry MŠ 03-2017.pdf (24 kB)

Faktúry MŠ 04-2017.pdf (27,5 kB)

Faktúry MŠ 05-2017.pdf (26,2 kB)

Faktúry MŠ 06-2017.pdf (27,6 kB)

Faktúry MŠ 07-2017.pdf (24,6 kB)

Faktúry MŠ 08-2017.pdf (23,6 kB)

FAktúry MŠ 09-2017.pdf (26,5 kB)

Faktúry MŠ 10-2017.pdf (28 kB)

Faktúry MŠ 11-2017.pdf (28 kB)

Faktúry MŠ 12-2017.pdf (31,4 kB)

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2017

Faktúry ŠJ 2017

Faktúry ŠJ 01-2017.pdf (26,1 kB)

Faktúry ŠJ 02-2017.pdf (25,2 kB)

Faktúry ŠJ 03-2017.pdf (29,6 kB)

Faktúry ŠJ 04-2017.pdf (25,9 kB)

Faktúry ŠJ 05-2017.pdf (26,8 kB)

Faktúry ŠJ 06-2017.pdf (26,3 kB)

Faktúry ŠJ 07-2017.pdf (22,1 kB)

Faktúry ŠJ 08-2017.pdf (20,7 kB)

Faktúry ŠJ 09-2017.pdf (26,6 kB)

Faktúry ŠJ 10-2017.pdf (26,9 kB)

Faktúry ŠJ 11-2017.pdf (26,6 kB)

Faktúry ŠJ 12-2017.pdf (26,1 kB)

Zverejňovanie objednávok, faktúr MŠ 2016

Objednávky MŠ 2016

Objednávky MŠ 2016.pdf (42,6 kB)

Zmluvy MŠ 2016

Zmluva o dodávke elektriny č. 6291/2016.pdf (3,6 MB)

Faktúry MŠ 2016

Faktúry MŠ 1-2016.pdf (21,5 kB)

Faktúry MŠ 2-2016.pdf (23 kB)

Faktúry MŠ 3-2016.pdf (34,2 kB)

Faktúry MŠ 4-2016.pdf (25,8 kB)

Faktúry MŠ 5-2016.pdf (28,2 kB)

Faktúry MŠ 6-2016.pdf (26,3 kB)

Faktúry MŠ 7-2016.pdf (26,2 kB)

Faktúry MŠ 8-2016.pdf (22,7 kB)

Faktúry MŠ 9-2016.pdf (22,5 kB)

Faktúry MŠ 10-2016.pdf (32,6 kB)

Faktúry MŠ 11-2016.pdf (34,2 kB)

Faktúry MŠ 12-2016.pdf (28,8 kB)

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2016

 Faktúry ŠJ 1-2016.pdf (25,8 kB)

Faktúry ŠJ 2-2016.pdf (26,1 kB)

Faktúry ŠJ 3-2016.pdf (26,6 kB)

Faktúry ŠJ 4-2016.pdf (26,8 kB)

Faktúry ŠJ 5-2016.pdf (26,1 kB)

Faktúry ŠJ 6-2016.pdf (22 kB)

Faktúry ŠJ 7-2016.pdf (21,8 kB)

Faktúry ŠJ 8-2016.pdf (20,4 kB)

Faktúry ŠJ 9-2016.pdf (21,3 kB)

Faktúry ŠJ 10-2016.pdf (21,7 kB)

Faktúry ŠJ 11-2016.pdf (29,8 kB)

Faktúry ŠJ 12-2016.pdf (26,2 kB)


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JANUÁR 2019 sa bude vyberať:


Štvrtok - 10.01.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 11.01.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 14.01.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 15.01.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Streda - 16.01.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.
Dotácia bude poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.