Zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv MŠ 2019

Objednávky MŠ 2019

 

Faktúry MŠ 2019

Faktúry MŠ 01-2019

Faktúry MŠ 02-2019

Faktúry MŠ 03-2019

Faktúry MŠ 04-2019

Faktúry MŠ 05-2019

Faktúry MŠ 06-2019

 

Zmluvy MŠ 2019

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2019

Faktúry ŠJ 2019

Faktúry ŠJ 01-2019

Faktúry ŠJ 02-2019

Faktúry ŠJ 03-2019

Faktúry ŠJ 04-2019

Faktúry ŠJ 05-2019

Faktúry ŠJ 06-2019

Zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv MŠ 2018

Objednávky MŠ 2018

Objednávky 2018

 

Faktúry MŠ 2018

Faktúry MŠ 01-2018

Faktúry MŠ 02-2018

Faktúry MŠ 03-2018

Faktúry MŠ 04-2018

Faktúry MŠ 05-2018

Faktúry MŠ 06-2018

Faktúry MŠ 07-2018

Faktúry MŠ 08-2018

Faktúry MŠ 09-2018

Faktúry MŠ 10-2018

Faktúry MŠ 11-2018

Faktúry MŠ 12-2018

 

Zmluvy MŠ 2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o spolupráci

Zmluva o dielo č. 2018-GDPR7088

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o dodávke elektriny

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2018

Faktúry ŠJ 2018

Faktúry ŠJ 01-2018

Faktúry ŠJ 02-2018

Faktúry ŠJ 03-2018

Faktúry ŠJ 04-2018

Faktúry ŠJ 05-2018

Faktúry ŠJ 06-2018

Faktúry ŠJ 07-2018

Faktúry ŠJ 08-2018

Faktúry ŠJ 09-2018

Faktúry ŠJ 10-2018

Faktúry ŠJ 11-2018

Faktúry ŠJ 12-2018

 

Zverejňovanie objednávok, faktúr MŠ 2017

Objednávky MŠ 2017

Objednávky MŠ 2017

 

Faktúry MŠ 2017

Faktúry MŠ 01-2017

Faktúry MŠ 02-2017

Faktúry MŠ 03-2017

Faktúry MŠ 04-2017

Faktúry MŠ 05-2017

Faktúry MŠ 06-2017

Faktúry MŠ 07-2017

Faktúry MŠ 08-2017

FAktúry MŠ 09-2017

Faktúry MŠ 10-2017

Faktúry MŠ 11-2017

Faktúry MŠ 12-2017

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2017

Faktúry ŠJ 2017

Faktúry ŠJ 01-2017

Faktúry ŠJ 02-2017

Faktúry ŠJ 03-2017

Faktúry ŠJ 04-2017

Faktúry ŠJ 05-2017

Faktúry ŠJ 06-2017

Faktúry ŠJ 07-2017

Faktúry ŠJ 08-2017

Faktúry ŠJ 09-2017

Faktúry ŠJ 10-2017

Faktúry ŠJ 11-2017

Faktúry ŠJ 12-2017

 

Zverejňovanie objednávok, faktúr MŠ 2016

Objednávky MŠ 2016

Objednávky MŠ 2016

 

Zmluvy MŠ 2016

Zmluva o dodávke elektriny č. 6291/2016

 

Faktúry MŠ 2016

Faktúry MŠ 1-2016

Faktúry MŠ 2-2016

Faktúry MŠ 3-2016

Faktúry MŠ 4-2016

Faktúry MŠ 5-2016

Faktúry MŠ 6-2016

Faktúry MŠ 7-2016

Faktúry MŠ 8-2016

Faktúry MŠ 9-2016

Faktúry MŠ 10-2016

Faktúry MŠ 11-2016

Faktúry MŠ 12-2016

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2016

 Faktúry ŠJ 2016

Faktúry ŠJ 1-2016

Faktúry ŠJ 2-2016

Faktúry ŠJ 3-2016

Faktúry ŠJ 4-2016

Faktúry ŠJ 5-2016

Faktúry ŠJ 6-2016

Faktúry ŠJ 7-2016

Faktúry ŠJ 8-2016

Faktúry ŠJ 9-2016

Faktúry ŠJ 10-2016

Faktúry ŠJ 11-2016

Faktúry ŠJ 12-2016


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.