Zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv MŠ 2019

Objednávky MŠ 2019

 

Faktúry MŠ 2019

Faktúry MŠ 01-2019

Faktúry MŠ 02-2019

Faktúry MŠ 03-2019

Faktúry MŠ 04-2019

Faktúry MŠ 05-2019

Faktúry MŠ 06-2019

Faktúry MŠ 07-2019

Faktúry MŠ 08-2019

 

Zmluvy MŠ 2019

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní služby

Zmluva o vypožičke nebytových priestorov

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2019

Faktúry ŠJ 2019

Faktúry ŠJ 01-2019

Faktúry ŠJ 02-2019

Faktúry ŠJ 03-2019

Faktúry ŠJ 04-2019

Faktúry ŠJ 05-2019

Faktúry ŠJ 06-2019

Faktúry ŠJ 07-2019

Zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv MŠ 2018

Objednávky MŠ 2018

Objednávky 2018

 

Faktúry MŠ 2018

Faktúry MŠ 01-2018

Faktúry MŠ 02-2018

Faktúry MŠ 03-2018

Faktúry MŠ 04-2018

Faktúry MŠ 05-2018

Faktúry MŠ 06-2018

Faktúry MŠ 07-2018

Faktúry MŠ 08-2018

Faktúry MŠ 09-2018

Faktúry MŠ 10-2018

Faktúry MŠ 11-2018

Faktúry MŠ 12-2018

 

Zmluvy MŠ 2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o spolupráci

Zmluva o dielo č. 2018-GDPR7088

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o dodávke elektriny

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2018

Faktúry ŠJ 2018

Faktúry ŠJ 01-2018

Faktúry ŠJ 02-2018

Faktúry ŠJ 03-2018

Faktúry ŠJ 04-2018

Faktúry ŠJ 05-2018

Faktúry ŠJ 06-2018

Faktúry ŠJ 07-2018

Faktúry ŠJ 08-2018

Faktúry ŠJ 09-2018

Faktúry ŠJ 10-2018

Faktúry ŠJ 11-2018

Faktúry ŠJ 12-2018

 

Zverejňovanie objednávok, faktúr MŠ 2017

Objednávky MŠ 2017

Objednávky MŠ 2017

 

Faktúry MŠ 2017

Faktúry MŠ 01-2017

Faktúry MŠ 02-2017

Faktúry MŠ 03-2017

Faktúry MŠ 04-2017

Faktúry MŠ 05-2017

Faktúry MŠ 06-2017

Faktúry MŠ 07-2017

Faktúry MŠ 08-2017

FAktúry MŠ 09-2017

Faktúry MŠ 10-2017

Faktúry MŠ 11-2017

Faktúry MŠ 12-2017

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2017

Faktúry ŠJ 2017

Faktúry ŠJ 01-2017

Faktúry ŠJ 02-2017

Faktúry ŠJ 03-2017

Faktúry ŠJ 04-2017

Faktúry ŠJ 05-2017

Faktúry ŠJ 06-2017

Faktúry ŠJ 07-2017

Faktúry ŠJ 08-2017

Faktúry ŠJ 09-2017

Faktúry ŠJ 10-2017

Faktúry ŠJ 11-2017

Faktúry ŠJ 12-2017

 

Zverejňovanie objednávok, faktúr MŠ 2016

Objednávky MŠ 2016

Objednávky MŠ 2016

 

Zmluvy MŠ 2016

Zmluva o dodávke elektriny č. 6291/2016

 

Faktúry MŠ 2016

Faktúry MŠ 1-2016

Faktúry MŠ 2-2016

Faktúry MŠ 3-2016

Faktúry MŠ 4-2016

Faktúry MŠ 5-2016

Faktúry MŠ 6-2016

Faktúry MŠ 7-2016

Faktúry MŠ 8-2016

Faktúry MŠ 9-2016

Faktúry MŠ 10-2016

Faktúry MŠ 11-2016

Faktúry MŠ 12-2016

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2016

 Faktúry ŠJ 2016

Faktúry ŠJ 1-2016

Faktúry ŠJ 2-2016

Faktúry ŠJ 3-2016

Faktúry ŠJ 4-2016

Faktúry ŠJ 5-2016

Faktúry ŠJ 6-2016

Faktúry ŠJ 7-2016

Faktúry ŠJ 8-2016

Faktúry ŠJ 9-2016

Faktúry ŠJ 10-2016

Faktúry ŠJ 11-2016

Faktúry ŠJ 12-2016


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac September 2019 sa bude vyberať:

Pondelok 09.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Utorok 10.09.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda 11.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné, aby tak urobili v uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.