Zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv MŠ 2019

Objednávky MŠ 2019

 

Faktúry MŠ 2019

Faktúry MŠ 01-2019

Faktúry MŠ 02-2019

Faktúry MŠ 03-2019

Faktúry MŠ 04-2019

 

Zmluvy MŠ 2019

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2019

Faktúry ŠJ 2019

Faktúry ŠJ 01-2019

Faktúry ŠJ 02-2019

Faktúry ŠJ 03-2019

Faktúry ŠJ 04-2019

Zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv MŠ 2018

Objednávky MŠ 2018

Objednávky 2018

 

Faktúry MŠ 2018

Faktúry MŠ 01-2018

Faktúry MŠ 02-2018

Faktúry MŠ 03-2018

Faktúry MŠ 04-2018

Faktúry MŠ 05-2018

Faktúry MŠ 06-2018

Faktúry MŠ 07-2018

Faktúry MŠ 08-2018

Faktúry MŠ 09-2018

Faktúry MŠ 10-2018

Faktúry MŠ 11-2018

Faktúry MŠ 12-2018

 

Zmluvy MŠ 2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o spolupráci

Zmluva o dielo č. 2018-GDPR7088

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o dodávke elektriny

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2018

Faktúry ŠJ 2018

Faktúry ŠJ 01-2018

Faktúry ŠJ 02-2018

Faktúry ŠJ 03-2018

Faktúry ŠJ 04-2018

Faktúry ŠJ 05-2018

Faktúry ŠJ 06-2018

Faktúry ŠJ 07-2018

Faktúry ŠJ 08-2018

Faktúry ŠJ 09-2018

Faktúry ŠJ 10-2018

Faktúry ŠJ 11-2018

Faktúry ŠJ 12-2018

 

Zverejňovanie objednávok, faktúr MŠ 2017

Objednávky MŠ 2017

Objednávky MŠ 2017

 

Faktúry MŠ 2017

Faktúry MŠ 01-2017

Faktúry MŠ 02-2017

Faktúry MŠ 03-2017

Faktúry MŠ 04-2017

Faktúry MŠ 05-2017

Faktúry MŠ 06-2017

Faktúry MŠ 07-2017

Faktúry MŠ 08-2017

FAktúry MŠ 09-2017

Faktúry MŠ 10-2017

Faktúry MŠ 11-2017

Faktúry MŠ 12-2017

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2017

Faktúry ŠJ 2017

Faktúry ŠJ 01-2017

Faktúry ŠJ 02-2017

Faktúry ŠJ 03-2017

Faktúry ŠJ 04-2017

Faktúry ŠJ 05-2017

Faktúry ŠJ 06-2017

Faktúry ŠJ 07-2017

Faktúry ŠJ 08-2017

Faktúry ŠJ 09-2017

Faktúry ŠJ 10-2017

Faktúry ŠJ 11-2017

Faktúry ŠJ 12-2017

 

Zverejňovanie objednávok, faktúr MŠ 2016

Objednávky MŠ 2016

Objednávky MŠ 2016

 

Zmluvy MŠ 2016

Zmluva o dodávke elektriny č. 6291/2016

 

Faktúry MŠ 2016

Faktúry MŠ 1-2016

Faktúry MŠ 2-2016

Faktúry MŠ 3-2016

Faktúry MŠ 4-2016

Faktúry MŠ 5-2016

Faktúry MŠ 6-2016

Faktúry MŠ 7-2016

Faktúry MŠ 8-2016

Faktúry MŠ 9-2016

Faktúry MŠ 10-2016

Faktúry MŠ 11-2016

Faktúry MŠ 12-2016

 

Zverejňovanie faktúr ŠJ 2016

 Faktúry ŠJ 2016

Faktúry ŠJ 1-2016

Faktúry ŠJ 2-2016

Faktúry ŠJ 3-2016

Faktúry ŠJ 4-2016

Faktúry ŠJ 5-2016

Faktúry ŠJ 6-2016

Faktúry ŠJ 7-2016

Faktúry ŠJ 8-2016

Faktúry ŠJ 9-2016

Faktúry ŠJ 10-2016

Faktúry ŠJ 11-2016

Faktúry ŠJ 12-2016


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.